Ταξίδι στον Πύργο της Βουλγαρίας

Ταξιδεύοντας στις Δυτικές Ακτές του Εύξεινου Πόντου μέρος 1ο.

Ταξίδι στη Βάρνα της Βουλγαρίας

Ταξιδεύοντας στις Δυτικές Ακτές του Εύξεινου Πόντου μέρος 2ο.

Sunday, June 21, 2015

.....loading